FACEBOOK / ZALO / VIBER / TELEGRAM

FACEBOOK & Những GROUP nên biết

Support FACEBOOK
Link: https://www.facebook.com/groups/394913331155919/

Ofa Group
Link: https://www.facebook.com/groups/534881097407108/

Ofa Luxury
Link: https://www.facebook.com/groups/427749901138881/

Thiên Địa Hội
Link: https://www.facebook.com/groups/482638182357992/

Bất Động Sản
Link: https://www.facebook.com/groups/510704479642547/

Rao Vặt Toàn Quốc
Link: https://www.facebook.com/groups/ofa.vn/

Người Tối Cổ
Link: https://www.facebook.com/groups/198444008029358/

Share Hàng 3 Miền
Link: https://www.facebook.com/groups/484420148905606/

Tâm Sự Adam & Eva
Link: https://www.facebook.com/groups/2529285744005000/

Tuyển Dụng Việc Làm
Link: https://www.facebook.com/groups/2417323751837872/

Nhật Ký Mây Mưa
Link: https://www.facebook.com/groups/218274416051520/

ZALO & Những GROUP thông tin & trao đổi mua bán

Support Zalo
Link: https://zalo.me/g/suozxa923

Ofa Group
Link: https://zalo.me/g/wdypgp611

Ofa Luxury
Link: https://zalo.me/g/lscvah742

Thiên Địa Hội
Link: https://zalo.me/g/qrxsca130

Bất Động Sản
Link: https://zalo.me/g/xshmdq868

Rao Vặt Toàn Quốc
Link: https://zalo.me/g/tqsrrm516

Người Tối Cổ
Link: https://zalo.me/g/ntrgqz562

Share Hàng 3 Miền
Link: https://zalo.me/g/lehnyp051

Tâm Sự Adam & Eva
Link: https://zalo.me/g/wpsyjs119

Tuyển Dụng Việc Làm
Link: https://zalo.me/g/vuryzx642

Nhật Ký Mây Mưa
Link: https://zalo.me/g/btkdgz586

VIBER & Những cộng đồng lên đến TRIỆU thành viên

Support Viber
Link: https://invite.viber.com/?g2=AQB7SoDRf8Un8Escle3P6KWbzm6vsmsmvhoDIzH%2F9L4vCrb7sBq9yYwPlMaLDScm

Ofa Group:
Link: https://invite.viber.com/?g2=AQB9jw4yyVMwrUtLHijdO1nN68ah1TQgt9Leh19PUUpZ49ZHQliffZUwvOBBw5qV

Ofa Luxury
Link: https://invite.viber.com/?g2=AQBp1gRkmSyrtUnA8X898tfiEXS2wxHhKycn%2BUGaQ3LJYBEgtk7tyoqrSTQufwDE

Thiên Địa Hội
Link: https://invite.viber.com/?g2=AQBFKMNTmtLHn0sFPQlFwAfXp2FfxFd8%2F%2BNDIve9yptCV9RB%2F7NbNDL3YBIPZX2r

Bất Động Sản
Link: https://invite.viber.com/?g2=AQAfC5Z2oIrrG0rVeUWmK2fxj8PQ1oyn9ly6M8h8XWtgUqPK%2FKX1nGojbmK0GXW4

Rao Vặt Toàn Quốc
Link: https://invite.viber.com/?g2=AQAOdEc8rRfO8krVjSaLRL6MhCSt47LXWOg62gqYoYBcQ1vmRuHhaVZT8YAv3bY5

Người Tối Cổ
Link: https://invite.viber.com/?g2=AQApf9bFAl5bzEriDguuIKNxULK5iDHbXFMAiOpZaS07vwlYsCCRH4bBz8J3o9K5

Share Hàng 3 Miền
Link: https://invite.viber.com/?g2=AQB0z%2BG6kJE24UriDTvap0A4r7xflmeBHl%2FImQbAW7YPbk5omm64pTcMKlMc30Ff

Tâm Sự Adam & Eva
Link: https://invite.viber.com/?g2=AQA1mxXN19mxeUrZGW9D4oNuwmBpryRjkIW4R0giZXCF9Sykj6KM1wUnm107zDva

Tuyển Dụng Việc Làm
Link: https://invite.viber.com/?g2=AQBUPuBaeodIxUsFPZkzFoinqKPkacYASnrSJSBIxRHPF2c5BZaAPeuyd2Q73yo9

Nhật Ký Mây Mưa
Link: https://invite.viber.com/?g2=AQBTuL9isBuf3EriDaRcXL07Ijslwmj9l%2F9yR8mdvHlXpDEtk2McSyd2D4lXvvuD

TELEGRAM & Những cộng đồng nên tham gia chia sẻ

Support Telegram
Link: https://t.me/joinchat/N5HJUhTFy1hWCaJr9ziq0A

Ofa Group
Link: https://t.me/joinchat/N5HJUhpsIaRubl3mKqzFDg

Ofa Luxury
Link: https://t.me/joinchat/N5HJUktMoFHPD10az2Zxbw

Thiên Địa Hội
Link: https://t.me/joinchat/N5HJUliygdAa9jbnzq5QVQ

Bất Động Sản
Link: https://t.me/joinchat/N5HJUlAcILqCWfrqoKMe_w

Rao Vặt Toàn Quốc
Link: https://t.me/joinchat/N5HJUlNYh9CtTMtzGgk5Ow

Người Tối Cổ
Link: https://t.me/joinchat/N5HJUkyZ7hB4veoq-ol3OA

Share Hàng 3 Miền
Link: https://t.me/joinchat/N5HJUldDdanT56TJWBcDyQ

Tâm Sự Adam & Eva
Link: https://t.me/joinchat/N5HJUhqAacYQ-pQF95MgwQ

Tuyển Dụng Việc Làm
Link: https://t.me/joinchat/N5HJUk4d8wHvfG066iji-g

Nhật Ký Mây Mưa
Link: https://t.me/joinchat/N5HJUhn_DS4HIAxlh-8e8w

FACEBOOK & Những FANPAGE uy tín

Support FACEBOOK
Link: https://www.facebook.com/supportfb.ofa/

Ofa Group
Link: https://www.facebook.com/ofagroup.ofa/

Ofa Luxury
Link: https://www.facebook.com/ofaluxury/

Thiên Địa Hội
Link: https://www.facebook.com/thiendiahoi.ofa/

Bất Động Sản
Link: https://www.facebook.com/batdongsan.ofa/

Rao Vặt Toàn Quốc
Link: https://www.facebook.com/raovattoanquoc.ofa/

Người Tối Cổ
Link: https://www.facebook.com/nguoitoico.ofa/

Share Hàng 3 Miền
Link: https://www.facebook.com/sharehang3mien.ofa/

Tâm Sự Adam & Eva
Link: https://www.facebook.com/tamsuadameva.ofa/

Tuyển Dụng Việc Làm
Link: https://www.facebook.com/tuyendungvieclam.ofa/

Nhật Ký Mây Mưa
Link: https://www.facebook.com/nhatkymaymua.ofa/

XIN CẢM ƠN – OFA LUXURY

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933318473